Κ11 Γραμματεία τμήματος Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας (Κυλικείο).