Όνομα Τοποθεσία Κτίριο Όροφος Campus Τμήμα
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία Κ4 Κάτω Συχαινά Διοικητικές Υπηρεσίες
Πανεπιστημιακός Ιερός Ναός Τριών Ιεραρχών Κ99 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Κ31 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Κ31 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής Κ31 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Κ13 Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αίθουσα Διδασκαλίας Τ11

Κ13 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Κ13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Κ13 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Χημικών Μηχανικών Κ35 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών ΑΠ 5 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών ΑΠ 6 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Φιλοσοφίας

Αμφιθέατρα Θετικών Επιστημών

ΑΠ 8 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Φιλοσοφίας

Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής

ΑΠ 2 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Φυσικής

Αμφιθέατρο Θετικών Επιστημών

ΑΘΕ 11 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Χημείας

Αμφιθέατρα Θετικών Επιστημών.

ΑΘΕ 10 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Γεωλογίας, Τμήμα Χημείας
Τμήμα Μηχανολόγων

Αμφιθέατρα Πολυτεχνικής

ΑΠ3 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Νοσηλευτικής

1ος Όροφος

1ος Κουκούλι Τμήμα Νοσηλευτικής
Τμήμα Νοσηλευτικής

Ισόγειο

Ισόγειο Κουκούλι Τμήμα Νοσηλευτικής
Τμήμα Μαθηματικό

ΑΘΕ9

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μαθηματικό
Τμήμα Μαθηματικό

ΑΘΕ8

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μαθηματικό
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

ΑΘΕ7

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Φιλολογίας

ΑΘΕ6

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Επιστήμης Υλικών

ΑΘΕ5

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Φυσικής

ΑΘΕ4

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Επιστήμης Υλικών

ΑΘΕ3

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Μαθηματικό

ΑΘΕ2

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μαθηματικό
Τμήμα Μαθηματικό

ΑΘΕ1

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μαθηματικό
Διοικητικές Υπηρεσίες

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Διοικητικές Υπηρεσίες

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Ιατρικής

Γραμματεία

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Φυσικής

Φυσική της Ατμόσφαιρας,
Β Πτέρυγα

3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Μαθηματικό Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μαθηματικό
Τμήμα Επιστήμης Υλικών

Γραφεία Μελών ΔΕΠ

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Φιλοσοφίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλοσοφίας
Διοικητικές Υπηρεσίες

Φοιτητική Μέριμνα

Κ01 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Διοικητικές Υπηρεσίες

Τεχνική Υπηρεσία

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Μοριακής Φαρμακολογίας
Πτέρυγα Θ

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο ΕΜΒΙΑ
Πτέρυγα Θ

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Αίθουσα συνεδριάσεων 1ου Ορόφου

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Πτέρυγα Ζ

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Τεχνολογίας
Πτέρυγα Ζ

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Βιομοριακής Προσομοίωσης & ΝΡΜ
Πτέρυγα Δ

Κ39 1 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Φαρμακογνωσίας
Β’ Πτέρυγα

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Εργαστήριο Φαρμακευτικής Χημείας
Β’ Πτέρυγα

Κ39 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Κοινόχρηστοι Χώροι

Γραφεία Καθηγητών-Εργαστήρια Η/Υ

Μεσολόγγι
Κοινόχρηστοι Χώροι

Κεντρικό Αμφιθέτρο

Κ6 Μεσολόγγι
Κοινόχρηστοι Χώροι

Εργαστήρια

Κ3 Μεσολόγγι
Κοινόχρηστοι Χώροι

Μικρό Αμφιθέατρο

Κ24 Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Γραμματεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Κ24 Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής

Γραμματεία

Κ24 Μεσολόγγι Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Αίθουσες – Εργστήρια Η/Υ

Κ24 Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Γραμματεία Λογιστικής Χρηματοοικονομικής- Γραφεία

Κ24 Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη

Κ15 Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκη Αναγνωστήριο

Κ15 Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο

Γυμναστήριο ( Ανατολοικές Εστίες)

Ισόγειο Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Εστίες

Βόρειες Εστίες

Κ12 Ισόγειο Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Παλαιά Σ.Δ.Ο.(Εστίες-Πάρκο Αμφιθεάτρου)

Κ10 Ισόγειο Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Παλαιά Σ.Δ.Ο. Αίθουσες

Κ10 Ισόγειο Μεσολόγγι Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας

Κ11 Γραμματεία τμήματος Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας (Κυλικείο).

Κ11 Ισόγειο Μεσολόγγι Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας
Σχολή Γεωπονικών Επιστημών

Γραμματεία Σχολής Γεωπονικών Επιστημών

Κ1 Ισόγειο Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας

K8, Εργαστήρια

Ισόγειο Μεσολόγγι Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Υδατοκαλλιεργειών & Αλιείας
Κέντρο Δικτύου Ισόγειο Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Κέντρο Δικτύου Ισόγειο Μεσολόγγι Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διάδρομος

2ος Αγρίνιο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διάδρομος

2ος Αγρίνιο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Διάδρομος

Ισόγειο Αγρίνιο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος

Αμφιθέατρο

Ισόγειο Αγρίνιο
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Ισόγειο

Ισόγειο Αγρίνιο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Διάδρομος

Ισόγειο Αγρίνιο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Αίθουσα Συνεδριάσεων

1ος Αγρίνιο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Εργαστήριο Υπολογιστών

1ος Αγρίνιο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Διάδρομος

1ος Αγρίνιο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας

Αίθουσα Διδασκαλίας 101

Ισόγειο Αγρίνιο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΚΥΠΕΣ

Κ12 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΚΥΠΕΣ

Κ12 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αίθουσα ΚΥΠΕΣ-ΙΙ

Κ12 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχίας & Παραγωγής

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Θεωριτικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΗΛ5

Κ13 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΗΛ4

Κ13 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Διάδρομος 1ου Ορόφου

Κ13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Κ13 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΗΛ

Κ13 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

ΗΛ2

Κ13 Ισογειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ψηφιακών

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφεία Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ηλεκτρονικής και Υπολογιστών

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Τομέα ΗΥ (παλιό ΥΚ)

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο VLSI

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφεία VLSI

Κ12 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφεία ΕΣΥ

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο ΕΣΥ

Κ12 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Γραφεία Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

Κ12 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας

Κ12 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ12 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αμφιθέατρο Πολυτεχνικής Σχολής

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

LMS – Γραφεία Καθηγητών

Κ14 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

LMS – Εργαστήριο

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

LMS – Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ14 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εργαστήριο Τεχνικής Θερμοδυναμικής

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ14 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ14 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Αίθουσα Εργαστηριακών Διατάξεων

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

LMS

K14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εργαστήριο Στοιχείων Μηχανών

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών

Κ14 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Μεγάλο Αμφιθέατρο Ι-1 (Δίπλα στην Αίθουσα ΙΙ-2)

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Μεγάλο Αμφιθέατρο Ι-1 (Δίπλα στην Αίθουσα ΙΙ-1)

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Μεγάλο Αμφιθέατρο Ι-1

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αμφιθέατρο Ι-4

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Ταράτσα

Κ26 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθριο

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθριο Πρώτου Ορόφου

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθριο 1ου Ορόφου

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθουσα Ι-10

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Διάδρομος Ισογείου

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθουσα ΙI-8

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθουσα Ι-12

Κ26 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Διάδρομος 1ου Ορόφου

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθουσα ΙI-7

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο

Αίθουσα ΙI-9

Κ26 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Αίθουσες

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών

Εργαστήριο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
Τμήμα Φιλολογίας Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αμφιθέατρο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Φιλοσοφίας

Βιβλιοθήκη

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Φιλοσοφίας

Γραφεία Μελών ΔΕΠ

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλοσοφίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία Κ03 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ03 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Φιλολογίας

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Αμφιθέατρο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γραφεία μελών ΔΕΠ

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Διάδρομος έξω από τη Γραμματεία

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Φιλολογίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλολογίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
Τμήμα Φιλολογίας

Βιβλιοθήκη

Κ03 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φιλολογίας
Πρυτανεία

Αμφιθέατρο Α’

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Αμφιθέατρο Α’

Κ01 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Αίθουσα Συγκλήτου

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Αίθουσα Τελετών

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ01 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πρυτανεία

ΝΑ Προαύλιο

Κ01 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

ΕΛΚΕ Γραφεία Αιθρίου

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Διάδρομος 2ου Ορόφου

Κ01 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

ΕΛΚΕ Γραμματεία

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Αίθουσα Πρυτανικού

Κ01 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

Κεντρική Είσοδος

Κ01 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πρυτανεία

ΒΑ Προαύλιο

Κ01 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αίθριο

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 15

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 16

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 6

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 1

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 17

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

ΠΑΜ 13

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αίθουσα Σ1

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Αίθουσα Σ3

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Σ4&5 – Βιβλιοθήκη

Κ10 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Φοιτητική Εστία

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – Τηλεφωνείο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Φοιτητική Εστία

Κτίριο Κεντρικής Διοίκησης – Καθιστικό

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πάρκο της Ειρήνης

Καφετέρια

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πάρκο της Ειρήνης

Εστιατόριο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Πάρκο της Ειρήνης

Αίθριο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αίθουσα Διδασκαλίας – ΧM4

Κ23 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αίθουσα Σεμιναρίων 1

Κ23 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αίθουσα Διδασκαλίας – ΧM3

Κ23 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ23 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αίθουσα Τελειοφοίτων

Κ23 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Αίθουσα Παγιατάκη

Κ35 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Διάδρομος Ισογείου

Κ35 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Κ13 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αίθουσα Διδασκαλίας T16

Κ13 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Κ13 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Βιβλιοθήκη

Κ13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Διάδρομος Ισογείου

Κ13 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αίθουσα Διδασκαλίας T13

K13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας K13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Αίθουσα Διδασκαλίας T11

K13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Εργαστήριο Ψυχολογίας

K13 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας
Τμήμα Χημείας

Γραμματεία, Ισόγειο

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα ΝΧ2

Κ19 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα ΧΒ1

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα Πολυμέσων ΙΙ

Κ19 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα ΧΒ2

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα ΧΒ3

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Βιβλιοθήκη

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Χημείας

Αίθουσα Γενικών Συνελεύσεων

Κ19 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Χημείας
Τμήμα Ιατρικής

Αίθουσα Διδασκαλίας Δημόσια Υγεία

Κ30 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κ30 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αμφιθέατρο ΑΙ2

Κ24 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αμφιθέατρο ΑΙ1

Κ24 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αίθουσα ΑΙ4

Κ24 Υπόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αμφιθέατρο ΑΙ3

Κ24 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αίθριο

Κ24 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Ιατρικής

Κ24 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Βιβλιοθήκη Ιατρικής

Κ24 Υπόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Υπολογιστικό I

Κ25 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Υπολογιστικό II

Κ25 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Ιατρικής

Αιθ. Φροντιστηριακής Διδασκαλίας Α

Κ25 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Ιατρικής
Τμήμα Λογοθεραπείας K117 2ος Κουκούλι Τμήμα Λογοθεραπείας
Τμήμα Λογοθεραπείας K117 Ισόγειο Κουκούλι Τμήμα Λογοθεραπείας
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αμφιθέατρο

K02 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Γραφεία Μελών ΔΕΠ

Κ02 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ02 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αίθουσα Συνεδριάσεων

K02 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Γραφεία Μελών ΔΕΠ

Κ02 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

Εικαστικά

K02 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Αίθουσα Β4

K02 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Προκατ

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής
Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας

Αμφιθέατρο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Φυσικής

Κυλικείο

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Αίθουσα Συνεδριάσεων, Επέκταση

2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Αναγνωστήριο

Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Φυσική της Ατμόσφαιρας, Β’ Πτέρυγα

3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Υπολογιστικό Κέντρο

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Αίθουσα Φ3

2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Εργαστήριο Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Φυσικής

Γραμματεία

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φυσικής
Τμήμα Γεωλογίας

Αίθουσα Συνεδριάσεων

2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Γεωλογίας

Γραμματεία

Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Γεωλογίας

Υπολογιστικό Κέντρο

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Γεωλογίας

Τομέας Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Γεωλογίας
Τμήμα Φαρμακευτικής

Αμφιθέατρο Εκδηλώσεων

Κ39 Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Φαρμακευτικής

Αίθριο Ισογείου μπροστά από την Γραμματεία

Κ39 Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Φαρμακευτικής
Τμήμα Βιολογίας

Αίθουσα Σεμιναρίων

Κ22Β Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας

Αίθουσα Διδασκαλίας

Κ22Β Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας

L.E.M.M.

Κ22Β Υπόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας

Υπολογιστικό Κέντρο

Κ22Β Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Βιολογίας

Αίθουσα Β/Μ 5

Κ22Β Ισόγειο Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Βιολογίας
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Αίθουσα Σεμιναρίων ΠΜ1, Πτέρυγα ΒΓ

K28 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Αίθουσα ΠΜ2, Πτέρυγα ΒΓ

Κ28 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Εργαστήριο Κατασκευών

Κ28 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχεδιαστήριο, Α Πτέρυγα

Κ30 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Υπολογιστικό Κέντρο, Α Πτέρυγα

K30 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Αμφιθέατρο Μαστρογιάννης

Κ30 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Κυλικείο

Κ30 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αναγνωστήριο

Κ29 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αίθουσα Διαλέξεων

Κ29 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αίθουσα Εκπαίδευσης Χρηστών

κ29 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολής

Ανατολική Πτέρυγα, Αίθουσα Συνεδριάσεων

Κ29 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Κοσμητεία Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δυτική Πτέρυγα

Κ29 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Αίθουσα τηλεδιάσκεψης Σχολής Θετικών Επιστημών Κ29 3ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αίθουσα Διαλέξεων

Κ29 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης

Αναγνωστήριο

Κ29 1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

ΠΜ3 Αίθουσα Σεμιναρίων, Δ Πτέρυγα

1ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τμήμα Δικτύων Κ29 2ος Πανεπιστημιούπολη Ρίου Διοικητικές Υπηρεσίες